دولابی/ محمداسماعیل دولابی: خیلى نگو من گناهکارم. این را ادامه نده تا به یقین برسد. روى صفات خوب و کارهاى خوب کار کن تا به یقین برسند. معصیت را به یقین نرسان. ایمان را به شک تبدیل نکن.
این‌که به شما روزى داده، خلق کرده، این‌جا نشانیده، هیچ‌کدام دست ما نبوده است، همه را خدا کرده است. در این یقین‌ها شک نکنید. از آن طرف پشت بام نیفتید! بعضی‌ها احتیاط می‌کنند عقب‌عقب مى‌روند، از آن طرف پشت بام مى‌افتند.

:books: طوباى محبت، کتاب دوم، مجلس اول، صفحه‌ى ۲۳