فردا/ میگوئل آنجل رویلا مسئول منطقه خودمختار کانتابریا درکنفرانس خبری بازگشایی مجدد پارک ملی کابارسنو بود که شترمرغی پشت سر وی ظاهر شده و سعی کرد به حرف‌های وی توجه کند. این حرکت باعث شد تا خبرنگاران بیشتر از سیاستمدار، به شترمرغ توجه کنند!