باشگاه خبرنگاران/ با نزدیک شدن به فصل داغ تابستان هوا کم‌کم در حال گرم شدن است. در این روزهای گرم و طاقت‌فرسا گرفتن دوش یا شنا کردن تا حدود زیادی می‌تواند این گرمای طاقت‌فرسا را قابل‌تحمل کند. اما ظاهراً این تنها انسان‌ها نیستند که از حمام کردن لذت می‌برند.

ویدئویی که به تازگی «سوسانتا ناندا»، مأمور جنگلبانی هندوستانی در توئیتر خود منتشر کرده است یک مارشاه کبرای غول‌پیکر را در حالی که از حمام کردن لذت می‌برد، نشان می‌دهد. در این ویدئو در حالی که یک مرد جوان اهل «کرالا» هند در حیاط خانه خود و با احتیاط چند سطل آب را روی این مار می‌ریزد، دیده می‌شود. این ویدئو این مار شاه کبرا را در حالی که در حال لذت بردن از آب سردی که روی آن ریخته می‌شود است، نشان می‌دهد.

این ویدئو پس از انتشار در تاریخ ۲۴ می‌ در توئیتر تاکنون بیش از ۹۰۰۰۰ بیننده داشته است. انتشار این ویدئو موجب شوک و حیرت کاربران در فضای مجازی شد و با واکنش آن‌ها همراه بود. یکی از کاربران در این باره نوشت: «چه اقدام خطرناکی! قرنطینه سراسری در هند برخی از مردم را به چه کارهایی وادار کرده! تنها یک لحظه و یک اشتباه می‌توانست مرگ این مرد را رقم بزند.»

گفتنی است؛ این مرد هندوستانی در حالی دست به این اقدام خطرناک زد که مار شاه کبرا فقط با یک بار گزیدن می‌تواند انسان را از پای درآورد. مرگ‌ومیر ناشی از گزیدن این مار به بیش از ۷۵% می‌رسد.