بیتوته/ شما بسیار خانواده دوست هستید بدانید خداوند از این کارتان خشنود است.