قدس آنلاین/ دعای الهی عظم البلاء...
:به نیت تعجیل در فرج امام زمان(عج) و رفع گرفتاری از مردم