همشهری/ 3پسر با انگیزه اینکه شبیه مرد عنکبوتی شوند خود را در معرض نیش عنکبوت قرار دادند. به گزارش آدیتی سنترال، این پسرهای 8، 10و 12ساله پس از اینکه عنبکوت‌ها را مجبور کردند آنها را نیش بزنند راهی بیمارستان شدند. نیش برخی عنکبوت‌های جنگل‌های واقع در خط استوا می‌تواند کشنده باشد. در سری فیلم‌های اسپایدرمن شخصیت اول این فیلم پس از اینکه عنکبوتی او را نیش می‌زند دارای قدرت‌ فوق‌العاده‌ای می‌شود.