آخرین خبر/ جایی که زمین و آسمان به نظر یکی می شود. بولیوی یک دریاچه نمک داره که به بزرگترین آینه‌ی طبیعی دنیا معروفه! (عمق آب هم خیلی کمه) فوق‌العاده‌ زیباست ببینید.