آخرین خبر/ ‌تنگه براق، نام دره زیبایی در نزدیکی روستای تنگه براق در ۲۰ کیلومتری شهر سده در شهرستان اقلید، شمال غربی شیراز است. این تنگه در میان انبوه درختان سربه فلک کشیده با چشمه‌های متعدد و رودخانه‌ای خروشان، غارهای زیبا، آبشارها، آبچک‌ها و ستونهای آهکی معلق مناظری بدیع و چشم نواز را به وجود آورده‌است.