آخرین خبر/ این کلیپ را فقط آنهایی ببینند که الان نمی‌توانند به مشهد مشرف شوند