آخرین خبر/ لحظه برخورد دو پاراگلایدر هنگام پرواز این حادثه به خاطر با تجربه بودن افراد تلفاتی در پی نداشت