خراسان/ دو بچه شیر کوهی، زمانی در باغ وحش شهر کوردوبا در مکزیک به دنیا آمدند که باغ وحش به خاطر پاندمی کرونا تعطیل بود و در قرنطینه به سر می‌برد. این شد که مسئولان این باغ وحش، توله ماده را «پاندمی» و توله نر را «قرنطینه» نامیدند! یکی از مسئولان این باغ وحش می گوید:«ما با این کار می‌خواستیم به مردم بگوییم که به عنوان اعضای یک جامعه، باید متحدانه با بحران روبه رو شویم.» چند روز پیش از تولد این بچه شیرها، بچه ببری هم در این باغ وحش به دنیا آمد که نامش را «کووید» گذاشتند.