باشگاه خبرنگاران/ یک راننده در لهستان به دلیل مصرف مشروبات الکلی و رانندگی در حالت غیرطبیعی، در یک میدان نتوانست ماشین خود را کنترل کند و پس از برخورد به دیواره‌های میدان منحرف شد و به پرواز در آمد.

راننده مذکور، به طرز معجزه آسایی از این حادثه جان سالم به در برد.