فرارو/ ضبط تصاویری از یک کایوت(گرگ صحرایی) بازیگوش که در حال گلف بازی است بازتاب زیادی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی داشته است.دوربین های مداربسته حیات خلوت خانه ای در منطقه تارزنا واقع در ایالت کالیفرنیای آمریکا تصاویری از حضور شبانه یک کایوت در زمین گلف ضبط کرده اند که پس از ورود با جنب و جوش زیادی توپ را به دهان گرفته و شروع به بازی می کند.
کایوت پرانرژی حدود سه دقیقه در زمین سبز گلف توپ را به این طرف و آن طرف انداخت و هر بار آن را تعقیب کرد.
یک بازی گلف به طور متوسط چهار ساعت طول می کشد اما طبق گفته صاحب این خانه که تصاویر دوربین را بررسی کرده کایوت حدود سه دقیقه بازی گلف انجام داده است.
کایوت یا گرگ صحرایی آمریکای شمالی پستانداری از رده سگ سانان است که بومی آمریکای شمالی و مرکزی است.