باشگاه خبرنگاران/ شیوع ویروس کرونا در ترکیه باعث کاهش ترافیک دریایی در تنگه بسفر در شهر استانبول ترکیه شده است.
با کاهش ترافیک دریایی، یک گله دلفین وارد این تنگه شده است.