تابناک با تو/ گربه های نژاد لیکوی با آن بدن کم مو و چشمان بزرگ شان ظاهری شبیه به گرگینه های افسانه ای دارند. این نژاد از گربه بسیار نادر است و آن ها اولین بار در سال ۲۰۱۱ تولید شدند. گربه های لیکوی معمولاً نزدیک به ۲ هزار یورو قیمت دارند. این گربه ها با صاحب خود بسیار مهربان هستند و از آنجایی که بسیار پرجنب و جوش هستند به غذای زیادی نیاز دارند.
دوروتا استریکار ۳۶ ساله که اهل کشور هلند است می گوید او اولین پرورش دهنده ی گربه های لیکوی در کشور خود بوده. استریکار کار پرورش این گربه ها را از سال ۲۰۱۷ شروع کرده.

او اخیراً چهار گربه ی بزرگسال و شش بچه گربه از همین نژاد به سرپرستی گرفته که تصاویر آن ها در شبکه های اجتماعی طرفداران زیادی پیدا کرده.

«لیکوی» در زبان یونایی یعنی «گرگ» و ظاهر خاص این گربه ها در واقع در نتیجه ی یک جهش طبیعی از سمت یک جفت گربه ی خانگی مو کوتاه است که هر کدام آن ها حامل ژن بی مویی بودند. گربه های لیکوی نژاد نسبتاً جدیدی محسوب می شود و اولین بار در سال ۲۰۱۱ در ایالت تنسی آمریکا پرورش داده شدند.

بخشی از بدن گربه های لیکوی بی مو و بخشی دیگر مودار است. به خاطر شباهت ظاهری شان به شخصیت افسانه ای گرگینه، بچه گربه های لیکوی با قیمت بسیار زیادی، در حدود ۲ هزار یورو به فروش می رسند.
گربه های لیکوی اولین بار در آمریکا در سال ۲۰۱۱ پرورش داده و در سال ۲۰۱۲ به عنوان یک نژاد از گربه در انجمن بین المللی گربه ها به رسمیت شناخته شدند.

این گربه ها بسیار پرجنب و جوش هستند و به غذا و توجه زیادی از سمت صاحب خود نیاز دارند.
دوروتا استریکار هلندی می گوید او اولین پرورش دهنده ی گربه های لیکوی در کشور هلند است. او به تازگی صاحب چهار گربه ی بزرگسال و شش بچه گربه از نژاد لیکوی شده.
ظاهر خاص آن ها در نتیجه ی جهش از یک جفت گربه ی مو کوتاه خانگی است که هر دو حامل ژن بی مویی بودند. نژاد لیکوی نسبتاً جدید است و اولین بار در سال ۲۰۱۱ در ایالت تنسی تولید شد.

یک نژاد دیگر از گربه به نام اسفینکس شبیه به گربه های لیکوی وجود دارد با این تفاوت که گربه های اسفینکس کاملاً بی مو هستند.
گربه های لیکوی یک نژاد ترکیبی، حاصل جفتگیری دو گربه از نژادهای مختلف محسوب نمی شوند، بلکه در نتیجه ی یک جهش طبیعی در گربه ها به وجود آمده اند.
موهای زبر گربه های لیکوی گهگاه می ریزد و زمانی که این گربه ها «لیکوی» نام گرفتند برنامه ی پرورش آن ها در سال ۲۰۱۱ آغاز شد.
این گربه ها بسیار پر انرژی و بازیگوش هستند.
تصاویر گربه های لیکوی دوروتا استریکار طرفداران زیادی در سرتاسر دنیا پیدا کرده.