باشگاه خبرنگاران/ خودرویی که قصد عبور از مسیر باغ وحش کائو کئو تایلند را داشت با یک صحنه دیدنی و هیجان انگیز رو به رو شد و تصمیم گرفت تا این لحظه را با دوربین ضبط کند.
یک کارگر ساده جاده در حالی که مشغول عملیات‌ترمیم جاده بود متوجه شد که مار پیتون، آهوی بیچاره را شکار کرده و دور این حیوان تیز پا پیچیده است تا او را از پای در آورد.
کارگر که وسیله‌ای برای نجات آهوی بیچاره نداشت، تصمیم گرفت با یک شاخه درخت، خزنده غول‌پیکر را از این شکار منصرف کند.
کارگر چند بار با شاخه به مار زد که ناگهان در کمال ناباوری، شکارچی پر قدرت، طعمه‌اش را رها کرد. آهو به سرعت فرار کرد و از محل دور شد.
این ویدئو در شبکه‌های مجازی سر و صدای زیادی کرد به قدری که به شبکه‌های تلویزیونی هم رسید و به نمایش گذاشته شد