آخرین خبر/ حال و هوای اسرای ایران پس از شنیدن خبر رحلت امام خمینی(ره)