فرارو/ یک موتورسوار هندی هنگام عبور از یک ایست و بازرسی که اقدام به ضدعفونی وسایل نقلیه می کرد دچار حادثه شد.این حادثه در احمدآباد هند رخ داده و موتورها ملزم به عبور از یک ایست و بازرسی که اقدام به ضدعفونی وسایل نقلیه می کند هستند اما پس از پاشیدن مواد ضدعفونی روی یکی از موتورها آتش سوزی رخ داد.
لحظاتی پس از پاشیدن مواد ضدعفونی روی موتور شعله های آتش زبانه کشید و موتورسوار با گذاشتن موتور پا به فرار گذاشت.
کارگران و نیروهای نظامی حاضر در صحنه بلافاصله برای خاموش کردن آتش دست به کار شدند.
تاکنون 191 هزار هندی به ویروس کرونا مبتلا شده و 5 هزار و چهارصد نفر نیز جان باخته اند.