مصاف/ آیا برای رسیدن به ظهور، فقط دعا کردن کافی است؟امام زمان(عج) با نشستن در خانه نمی‌آید