آخرین خبر/ استاد فاطمی نیا:
از بعض روایات استفاده میشود اگر با قرآن میخواهیم استخاره کنیم، باید اهل آن استخاره کند!
استخاره‌ با قرآن خیلی مشکل است، اصلاً باید موهبت شده باشد، اگر نشده است با قرآن استخاره نکنید!

من در بعضی از این پیش‌نمازهای مساجد دیده‌ام که مثلا به ایشان می‌گویند یک خانم پشت پرده استخاره می‌خواهد، حتماً کار مهمی برای او پیش آمده است که استخاره می‌خواهد، ان پیش‌نماز عزیز هم قرآن را باز می‌کند و می‌گوید: «ان شاء الله خیر است!»
ای وای بر من! پیش‌نماز عزیز، روحانی عزیز! با قرآن بازی نکنید، تو از کجا فهمیدی که این خوب است یا بد؟ استخاره‌ی قرآن فرد به فرد متفاوت است، مانند تعبیر خواب است.
اگر استخاره‌ی با قرآن به تو موهبت نشده باشد ، با تسبیح استخاره کنید، با قرآن استخاره نکنید!

برگرفته از جلسه ۱۰۹ سیری در صحیفه سجادیه