باشگاه خبرنگاران/ الکساندرو پسر بچه ۱۲ ساله در اسپورمینور ایتالیا زندگی می‌کند که در یک روز تعطیل به همراه خانواده‌اش به دل طبیعت رفتند و با یک حیوان وحشی برخورد بسیار نزدیکی را تجربه کردند.

فدریکو پدر خانواده در مورد این حادثه گفت: ما در کوهستان پیک نیک رفته بودیم که پسر ۱۲ ساله‌ام چند متری جلوتر قدم می‌زد و میوه‌های کاج کوهی را جمع می‌کرد که ناگهان مقابل خود خرس را دید. جالب اینجاست که خرس آرام بود، چون الکساندرو نترسید و بدون حرکت ماند. من از فاصله به الکساندر می‌گفتم که باید چگونه رفتار کند تا خرس را وحشی نکند. الکساندر در اولین تجربه خود و رویارویی با حیوان درنده خیلی زیرکانه عمل کرد و از حمله ناگهانی در امان ماند.

فدریکو افزود: من در حالی که فیلمبرداری می‌کردم به پسرم می‌گفتم که خیلی آرام از حیوان فاصله بگیرد و بدون صدا و آرام قدم بردارد.