آخرین خبر/ این جنگل در تورنتوی کانادا قرار دارد و به خاطر تنیده شدن تارهای عنکبوت بر روی درختان و گیاهان به شکل ترسناکی درآمده است