لست سکند/ دره گرماگلو از دو بخش با عرض بسیار کم و بخشی با عرض وسیع در وسط این دو بخش تشکیل شده است. این دره طولی دره حدود ۶۰۰ متر دارد. کف این دره رودخانه‌ای روان است که آب آشامیدنی مردم روستا از چشمه‌های اطراف آن تامین می شود.

تاریخچه
در روستای گازرخان آثار تاریخی متعددی وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به مقبره «امامزاده محمود» در ابتدای دامنه جنوبی روستا و «مقبره هیجده تن» خانه های منصوری، رشیدنایبی، سمیعی، زین العابدین و صفری را نام برد.

جغرافیای دره گرماگلو
در ۱۵ کیلومتری معلم کلایه و ۱۱۰ کیلومتری شمال شرقی شهر قزوین روستای تاریخی گازرخان قرار گرفته است که روستایی کوهستانی با بافت مسکونی متمرکز است و در شیبی قرار دارد. اگر از دور به روستا نگاه کنید، روستایی محاصره شده با صخره‌های سنگی خواهید دید.

دره گرما گلو در استان قزوین واقع است. این دره در مسیر دسترسی به قلعه الموت قرار گرفته است و پل فلزی از روی آن عبور میکند. دره گرماگلو در ارتفاع ۱۷۷۰ متری از سطح دریا واقع است و جهتی شمال شرقی- جنوب غربی دارد.