آخرین خبر/ مردی که برای چند ماه از خانه اش دور بوده، بعد از بازگشت متوجه شده که در تخت خوابش یک بامبو رشد کرده است