آخرین خبر/ ساخت مجسمه غول پیکر بودا برای معبدی در اندونزی