باشگاه خبرنگاران/ درخت انار شیطان Tecomella undulata (Sm.) Seem. از تیره پیچ اناری (انار شیطان یا جوال دوزی (Bignoniaceae) درختی برگ‌ریز یا بطور تقریبی همیشه سبز است. در زبان فارسی انار شیطان، سمنگ، پریوک و گل پرک نیز نامیده می‌شود. این درخت در مناطق جنوبی کشور و در استان‌های بوشهر، فارس و هرمزگان می‌روید. به‌علاوه اینکه به پراکنش آن در افغانستان، غرب پاکستان و جنوب شرقی عربستان اشاره شده است. به‌دلیل اهمیت رویش این گیاه در مناطق خشک و بیابانی، مقاومت بالای آن در این شرایط، نقش آن در احیاء خاک، ایجاد گل‌های بسیار زیبا و جذاب به‌طوری که می‌توان در پارک‌ها و فضای سبز از آن استفاده نمود. چوب مقاوم با رنگ پذیری و جلاپذیری بالای آن و خواص دارویی اجزاء مختلف آن، مورد توجه قرار گرفته است. دشت گلپرکی دلفار جیرفت در استان کرمان بزرگترین ذخیره‌گاه ژنتیکی این درخت درایران و خاورمیانه است.