آخرین خبر/ این کلیپ محشر و دیدنی بهتون ثابت میشه که قویترین نیرو و انرژی موجود در عالم و طبیعت مهربانی و دوست داشتنه....