راسخون/ اشتباه نکنید، این مار نیست! اینها یه عالمه کرم ابریشم پشمی هستند که یک قطار شگفت انگیز درست کردند -