باشگاه خبرنگاران/ یک فیلمبردار در اقدامی خلاقانه با استفاده از اسکیت از سوژه‌اش فیلم گرفت.

این فیلمبردار که یک اسکیت باز حرفه‌ای است با استفاده از استدی‌کم، نماهای بسیار زیبایی ثبت کرد.