باشگاه خبرنگاران/ حواصیل یا مرغ ماهی‌خوار زیستگاه گسترده‌ای در سراسر جهان دارد. این پرنده دارای زیرگونه‌های متعددی است. در ادامه فیلمی از بلعیدن یک جوجه اردک توسط حواصیل به صورت زنده در آمریکا را مشاهده می‌کنید.