آخرین خبر/ طول پل معلق آوج ۱۷۰ متر است که بر فراز دره و آبشاری به نام شاه دره احداث شده است و به گفته پیمانکار و مسئولان، این پل دومین پل بزرگ معلق ایران به شمار می‌رود.
عرض این پل یک و نیم متر و ارتفاع آن از سطح زمین ۱۰۵ متر و وزن قابل تحمل آن ۲۰۰ تن و زمان اجرای آن ۹ ماه بوده است.
@wildlifechannal