باشگاه خبرنگاران/این روزها طراحان لوازم خانگی به فضا مورد استفاده در چیدمان خانگی و چند کاره بودن لوزام منزل اهمیت زیادی می‌دهند، حال متخصصین آینه‌ای طراحی کردند که لباس‌ها را شسته و بعد اتو کشیده تحویل می‌دهد.