باشگاه خبرنگاران/ دو شیر نر خشمگین در «کنیا» بر سر قدرت نمایی با یکدیگر پا به یک نبرد خونین گذاشتند که در این مبارزه، یکی از این شیرهای نر، جان خود را از دست داد.