باشگاه خبرنگاران/ رأفت و مهربانی از ویژگی‌های بارز همه امامان شیعه است، که شیعیان مؤمن و واقعی باید این صفات و ویژگی‌ها را از ائمه بیاموزند و در زندگی از این بزرگواران پیروی کنند. چرا که پیروی در دین و مذهب تنها به اعمال عابدانه منتهی نمی‌شود و یک مؤمن واقعی باید رفتار و کردارش نیز چون پیشوایانش باشد.
به مناسبت فرارسیدن سالروز ولادت امام رضا(ع)، و در شرایطی که به دلیل وجود کرونا تا حدودی ورود به حرم‌های مطهر، محدود و ممنوع شده است ویدئویی از سخنرانی حاج حسین انصاریان در فضای مجازی دست به دست می‌شود که از دلتنگی امام رضا (ع) برای شیعیان مؤمن می‌گوید و رفتار ایشان با یکی از شیعیان که به خانه ایشان مراجعه کرده بود را به خوبی توصیف می‌کند.