میزان/ صفحه نشنال جئوگرافیک که در حوزه علوم طبیعی در جهان فعالیت می‌کند با انتشار عکسی از پلنگ ابری که در شمال شرقی هند زندگی می‌کنند، نوشت:
پلنگ ابری، یکی از گربه‌های شناخته شده آسیا است. آن‌ها کاملاً متفاوت از هر گربه دیگر هستند و در حقیقت، آن‌ها مسیر تکاملی متفاوتی را طی می‌کنند.
از نظر ظاهری نیز تقریباً شبیه به میمون‌ها هستند، دارای پنجه‌های گسترده و پا‌های کوتاهی هستند و تخمین زده می‌شود که فقط ۱۰۰۰۰ پلنگ ابر بالغ در طبیعت باقی بماند.
انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین سازمان‌های مردم‌نهاد در جهان است که هدف خود را بر شناساندن و پاسداری از محیط‌زیست، باستان‌شناسی، زیست‌شناسی و علوم جغرافیایی بنا کرده‌است. امروزه یکی از مشهورترین و پر اعتبارترین مجلات مرتبط با علوم طبیعی در جهان است.