نگاه/ سالها پیش تو بعد از ظهر تابستون سر و صدای زیادی تو محله ما راه افتاد. مردی مامور آورده بود و سعی داشت یکی از همسایه ها رو که مغروض بود را دست گیر کند. یکی از همسایه ها که مرد مومنی بود قرض اونرو پرداخت کرد. مرد مومن هزینه مراسم نذری رو که هرساله تو جشن میلاد امام رضا(ع) برگزار می کرد برای رهایی همسایه داده بود و فکر کرد نتونه امسال مراسم برگزار کنه.. ولی هر کدوم از همسایه ها به او کمک کردند و جشن و نذر مرد مومن اون سال و سالها بعد از فوت مرد مومن برگزار می شد.