شفقنا/ سخن شهید مطهری درباره اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در نگاه امام رضا (ع) را می‌شنوید.