باشگاه خبرنگاران/ روایت زیبای صابر خراسانی از کرامت پرچم متبرک حضرت امام رضا(ع) در بخش سوختگی بیمارستان را در فیلم زیر مشاهده می کنید.