آخرین خبر/ غواصان در اعماق دریا با یک هواپیمای جنگنده ژاپنی سقوط کرده در آب دریا در زمان جنگ جهانی دوم رو به رو شدند...