باشگاه خبرنگاران/ بی‌توجهی حیرت انگیز یک مرد حین عبور از عرض خیابان به خودروهای در حال حرکت، منجر به انحراف یک تریلی و تصادف شدید آن شد.