باشگاه خبرنگاران/ اینکه صبح را با حمله خرچنگ‌ها در محل کارت آغاز کنید بسیار هیجان انگیز و غافلگیر کننده است، اما این اتفاق در یکی از ساختمان‌های اداری در شهر ژجیانگ چین رخ داد.
ماجرا از این قراربود که یکی از کارمندان شرکت سفارش خرچنگ زنده داده بود، اما موقع تحویل فراموش کرد که چنین کالایی را سفارش داده است.
پیک سر ساعت مقرر سخت پوستان زنده را آورد، اما نتوانست به سفارش دهنده تحویل دهد بنایراین بسته را همان جا گوشه راهرو رها کرد.
صبح روز بعد خرچنگ‌های زنده که از بسته بیرون امده بودند تمام راهرو را فراگرفتند و کارمندان را که یکی یکی وارد راهرو می‌شدند غافلگیر کردند.
صاحب خرچنگ‌ها پس از مشاهده این صحنه تا چند ساعت مشغول جمع آوری خرچنگ‌های فراری بود تا شب بتواند دلی از غذا دراورد.