باشگاه خبرنگاران/ گزارشگر زن برزیلی در حال ضبط یک گزارش، مقابل دوربین و جلوی چشمان هزاران نفر با چاقو تهدید شد. این گزارشگر در نزدیکی پل باندیراس در سائوپائولو در حال گرفتن گزارش از وقوع سیل در منطقه بود که ناگهان غریبه‌ای با چاقو او را تهدید کرد و لنز دوربین این صحنه را جلوی چشمان هزاران نفر به نمایش گذاشت.
سارق وسط پخش زنده از گزارشگر دو تلفن همراهش را ربود و فرار کرد. به گفته پلیس در این حادثه هیچکس زخمی نشد و فرد سارق تحت تعقیب است.