خراسان/ مرحوم آیت ا... مشکینی همواره آدمی وقت‌شناس و به تعبیری ابن الوقت بودند. یک‌بار بـه مـن فرمودند:«یادم نمی‌آید 5 دقیقه از عمرم را هدر داده باشم.» مثلا وقتی دوستان صمیمی می‌آمدند، به حرف آن‌ها گوش می‌دادند و کتابی هم در دستشان باز بود، وقتی شما سرفه می‌کردید یا یک مشغله چند دقیقه‌ای برایتان پیدا می‌شد و سخن نمی‌گفتید، ایشان در همان فاصله، چند خطی از کتاب را می‌خواندند.