آخرین خبر/ صاعقه ای که در چند قدمی پلیس آمریکایی در اوکلاهما به زمین اصابت کرد.