باشگاه خبرنگاران/ ویدئویی که به تازگی از یک ورزشکار بدنسازی منتشر شده، خلاقیت جالب این فرد را به نمایش گذاشته است. همانطور که در این ویدئو دیده می‌شود این فرد در حین وزنه زدن، نقاشی بینظیری را از چهره یک انسان طراحی می‌کند. نکته جالب توجه اینجاست که این نقاشی با توجه به تمام ریزه‌کاری هایی که دارد، به شکل وارونه کشیده می‌شود که در پایان کار این ورزشکار تابلو نقاشی را چرخانه و همه را متحیر می‌کند.
همچنین فرد ورزشکار نقاشی خود را با همان وزنه‌ای که در دست دارد طرح هایی را بر روی سطح سفید انداخته و نقاشی دیدنی را خلق می‌کند که در ادامه آن را مشاهده می‌کنید.