آخرین خبر/ سخنرانی حجت الاسلام مرحوم احمد کافی - داستان توبه مصطفی دیونه
احمد کافی در عصر پهلوی اول در یک خانواده ده نفری به دنیا آمد، پدرش حاج میرزامحمد کافی و مادرش خانم زهرا غفور پور بود. پدربزرگش میرزا احمد کافی از علمای معروف یزد بود که به قصد زیارت به مشهد عزیمت و در آنجا سکنی گزیده بود. در یکی از سخنرانی ها این طور تعریف می کند: «یکی از من پرسید شما اهل کجا هستید؟ من هم گفتم اهل بین الملل، اصلیتم یزدی هست متولد مشهد و ساکن تهران» و پدر وی متولد مشهد بود در اواخر دوران حکومت پهلوی دوم کشته شد.