آخرین خبر/ جاری شدن سیل در جنوب چین و حرکت دادن خودروها