آخرین خبر/ پدیدار شدن یخ صورتی در کوه‌های آلپ؛ دانشمندان در حال بررسی هستند