آخرین خبر/ اگر وقتی ها بزرگترها بچه‌ها رو الگوی خودشون قرار بدن زندگی زیباتر میشه