باشگاه خبرنگاران/ دو شیر نر به طرز قدرتمندانه و ماهرانه‌ای یک یوزپلنگ را که برای غذای خود هدف قرار داده بودند، شکار کردند.